Papierové lepiace pásky

Papierové lepiace pásky sa stali skutočným trendom pre priaznivcov ekologického spôsobu balenia. V prvom rade si treba dať ale otázku, či trh s papierovými páskami ponúka skutočné ekologické riešenie hotovej lepiacej pásky. Odpoveď je ÁNO.
Dôležitý dôraz treba klásť na zloženie pásky. Samotné pomenovanie produktu „papierová páska“ neurčuje, či ide o produkt v skutočnosti ekologický a to jeho zložením, ako aj samotný výrobným procesom nezaťažujúci životné prostredie.
Na trhu je ale široká škála možnosti výberu, od zloženia papiera, jeho povrchovej úpravy, druhu naneseného lepidla a použití farieb pri samotnej potlači.
Naše papierové lepiace pásky spĺňajú požiadavku ekológie, kde zložením nezaťažujú životné prostredie.

Saturovaný craftový papier vyrobený z recyklovaného kartónového papiera bez silikónovej povrchovej úpravy,  ktorú ponúka väčšina konkurencie. Samotný silikón je chemický polymér, ktorý sa spolu s papierom nedá recyklovať. Naše lepiace pásky ponúkame s kaučukovým lepidlom( NATURAL RUBBER). Prírodný kaučuk je polymér nachádzajúci sa v miazge kaučukového stromu. Na potlač papierových lepiacich pások používame vodou riediteľné farby. Hrdíme sa skvelým výsledkom s dodržaním všetkých technických požiadaviek na bezpečné zabalenie kartónov.

papierové lepiace pásky