Doprava a platba

Doprava a platba

DOPRAVA

Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

  1. a) osobný odber u predávajúceho na základe tel. dohovoru vopred

– objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

  1. b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

– Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru KURIÉR vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

Tovar skladom:

– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
– v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

PLATBA

Spôsob platby si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby:

  1. dobierka

Platbu uskutoční kupujúci  pri dodaní tovaru. Spolu s objednaným a odoslaným tovarom zašle predávajúci kupujúcemu na mail aj originál faktúry.

 

  1. prevodný príkaz (predfaktúra)

Platba sa uskutočňuje vopred na základe zaslanej predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu po záväznom potvrdení objednávky.

 

  1. osobný odber – po prijatí celkovej sumy predfaktúry na účte predávajúceho bude kupujúci informovaný o možnosti vyzdvihnutia objednaného tovaru v sídle predávajúceho
    b) dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti – po prijatí platby celkovej sumy predfaktúry vrátane dohodnutej výšky prepravného a balného bude kupujúcemu zaslaný objednaný tovar spolu s originálom faktúry. Predávajúci potvrdí kupujúcemu zaslanie objednaného tovaru.
  2. na faktúru

Platbu uskutoční kupujúci po dodaní tovaru. Predávajúci zašle mailom faktúru so 14 dňovou splatnosťou po odoslaní tovaru kupujúcemu.

 

Platobné údaje:

Názov banky: ČSOB
Číslo účtu: SK 0975000000004025636169
Variabilný symbol: číslo predfaktúry

Upozornenie: v prípade prevodu platby zo zahraničia znáša všetky bankové poplatky kupujúci.
„OUR“ – všetky poplatky (banky platiteľa, banky príjemcu, ostatných korešpondentných bánk) znáša kupujúci – platiteľ

V PRÍPADE OTÁZOK KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO: +421 905608993